ALEX POULSEN ARKITEKTER

Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.


Holdning

Tegnestuens holdning til arkitektur er nutidig, med stærk rod i den nordiske arkitekturtradition. Fokus på velfærd, lys, stoflighed og en tilpasning af hver enkelt opgave til de eksisterende omgivelser i rum, form og materialevalg er essentiel.
Herstedvester Montageværksted og Bogbinderi

Herstedvester Fængsel danner rammer for omkring ca. 150 indsattes hverdag. Som en del af afsoningen og ...
Læs om projektet


Vognporten - Teglværksmuseet Nivaagaard

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn har i knap 30 år drevet teglværksmuseet, der formidler ...
Læs om projektet